การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ childbilingualismresearch.com

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

กฏระเบียบการควบคุมลิขสิทธิ์ของเว็บไซค์ childbilingualismresearch.com มีดังต่อไปนี้

  1. ข้อความลิขสิทธิ์ : เนื้อหาข้อมูลภายในเว็บไซค์ childbilingualismresearch.com เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาของ childbilingualismresearch.com แต่เพียงผู้เดียวอย่างถูกกฏหมาย
  2. การใช้เนื้อหา : เว็บไซค์ข้อกำหนดขีดจำกัดการใช้เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของทางเว็บไซค์ที่ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก หรือแจกแจงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว 
  3. การละเมิดลิขสิทธิ์ : ช่องทางการแจ้งเมื่อพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้ใช้บริการอื่น สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ [email protected]
  4. การยกเว้นความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซค์ของเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้กระทำผิด 
  5. การเปลี่ยนแปลงข้อความลิขสิทธิ์ : เว็บไซค์ของเราจะมีการแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในเว็บ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางหน้าเว็บไซค์ childbilingualismresearch.comหรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ 
  6. กรณีพบเห็นผู้กระทำพฤติกรรมไม่สมควร หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซค์ สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ [email protected]